Tháng Mười Hai 5, 2023

Đảng Cộng hòa Mike Johnson, đại diện quận 4 của Louisiana, đã được bầu làm lãnh đạo Hạ viện vào thứ Tư tuần này sau ba tuần hỗn loạn tại Quốc hội Mỹ.

Johnson đã nhận được 220 phiếu bầu, nhiều hơn 3 phiếu so với 217 phiếu mà ông cần để được bầu làm diễn giả, đoàn kết các phe phái khác nhau cho đến nay vẫn tỏ ra không muốn ủng hộ một ứng cử viên nào trước vụ sa thải lịch sử Kevin McCarthy vào đầu tháng 10. Nghị sĩ sẽ dẫn đầu đa số ngắn trong một phòng bị chia rẽ, với 221 đảng viên Đảng Cộng hòa và 214 đảng viên Đảng Dân chủ, và sẽ phải giải quyết vấn đề ngân sách tạm thời sẽ hết hạn vào ngày 17 tháng 11.

Thuộc phe bảo thủ nhất trong đa số đảng Cộng hòa, nhà lãnh đạo mới, 51 tuổi, được coi là đồng minh quyết liệt của Donald Trump. Ông dẫn đầu sáng kiến ​​được hơn 100 nghị sĩ Đảng Cộng hòa ký để ủng hộ vụ kiện ở Texas nhằm tìm cách đảo ngược chiến thắng của Joe Biden năm 2020 và bảo vệ cựu tổng thống trong quá trình luận tội.

Đọc quá


Đảng Cộng hòa bị chia rẽ từ chối McCarthy làm Chủ tịch Hạ viện tại Quốc hội Hoa Kỳ

Đồng minh của Trump đình chỉ ứng cử lãnh đạo Hạ viện

Đồng minh của Trump đình chỉ ứng cử lãnh đạo Hạ viện

Đảng Cộng hòa Mỹ đang trên đà chiếm đa số tại Hạ viện

Đảng Cộng hòa Mỹ đang trên đà chiếm đa số tại Hạ viện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *