Tháng Mười Hai 3, 2023

Nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất Luís Sequeira, nghệ danh là B. Riddim, đang phát triển một dự án kích thích sáng tạo và hòa nhập xã hội với trẻ em và thanh niên từ Guarda, từ 6 đến 16 tuổi.

Dự án cư trú nghệ thuật, do Luís Sequeira và các dịch vụ giáo dục của Teatro Municipal da Guarda (TMG) đồng tổ chức, đã hoạt động từ tháng 3 và kết thúc bằng một buổi hòa nhạc giới thiệu, vào ngày 3 tháng 6, lúc 21:30.

“Hòa nhập xã hội kết hợp với kích thích sáng tạo trong lĩnh vực âm nhạc và viết lách” là ý tưởng chính của dự án có tên ‘Beat na Montanha’, “nhằm mục đích thực hiện sự kết hợp âm thanh của nhiều loại nhạc cụ cổ điển với thiết bị điện tử, tạo ra kết cấu có thể được liên kết với các văn bản trong văn xuôi và câu thơ”.

Đọc quá


Giải phóng cơ thể và tâm trí thông qua nghệ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *