Tháng Chín 23, 2023

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2023, người dân Venezuela đã tổ chức 3.900 cuộc biểu tình, trung bình 26 cuộc biểu tình mỗi ngày, chủ yếu để đòi các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường, theo Đài quan sát xung đột xã hội Venezuela (OVCS).

Người phát ngôn của OVCS giải thích: “Người Venezuela đang đòi quyền của họ trên đường phố của đất nước mỗi ngày. Trong 5 tháng đầu năm nay, OVCS đã ghi nhận 3.900 cuộc biểu tình của công dân. Đây là dữ liệu quan trọng để hiểu bối cảnh của Venezuela”.

Marco Ponce đang phát biểu tại một diễn đàn ảo do Tổ chức Ân xá Quốc tế tổ chức, trong đó ông chỉ ra rằng “86% các cuộc vận động liên quan đến việc đòi các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường”.

Đọc quá


Venezuela lên án quyết định của ICC cho phép điều tra các vi phạm nhân quyền ở nước này

Đe dọa và kiểm duyệt gây khó khăn cho các nhà báo ở Venezuela

Đe dọa và kiểm duyệt gây khó khăn cho các nhà báo ở Venezuela

Người Venezuela bị bỏ lại trong bóng tối hơn 20.000 lần trong 30 ngày

Người Venezuela bị bỏ lại trong bóng tối hơn 20.000 lần trong 30 ngày

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *