Tháng Mười 1, 2023

Năm 2022, hành tinh mất đi diện tích rừng nhiệt đới nguyên sinh tương đương diện tích của Thụy Sĩ hoặc Hà Lan, các hệ sinh thái bị phá hủy chủ yếu do nông nghiệp và chăn nuôi, theo Viện Tài nguyên Thế giới (WRI), trụ sở tại Washington, Mỹ.

Theo một phân tích của WRI, dựa trên dữ liệu được thu thập qua vệ tinh, tổn thất tương đương với một sân bóng gồm các cây nhiệt đới bị chặt hoặc đốt cứ sau 5 giây vào năm 2022, chiếm diện tích bị phá hủy nhiều hơn 10% so với năm 2021.

Vệ tinh Global Forest Watch (GFW) đã ghi lại vào năm 2022 việc phá hủy hơn 4,1 triệu ha rừng nhiệt đới nguyên sinh, rất quan trọng đối với đa dạng sinh học và lưu trữ carbon trên hành tinh.

Đọc quá


Brazil dẫn đầu thế giới về mất rừng nhiệt đới năm 2021

Tổ chức phi chính phủ tiết lộ nạn phá rừng nhiệt đới gia tăng vào năm 2020

Tổ chức phi chính phủ tiết lộ nạn phá rừng nhiệt đới gia tăng vào năm 2020

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *